Yêu cầu mã giảm giá "migration"
Vui lòng, đính kèm tập tin bằng chứng mua hànng (txt, pdf, rtf, zip)
Nếu bạn là khách hàng đã có giấy phép của Speed Download 5, Speed Download Lite, Leech or iGetter, bạn sẽ nhận được mã giảm giá 50% của phiên bản Folx PRO.

Bạn sẽ nhận được mã giảm giá sau khi được xét duyệt thủ công. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ chúng tôi tại support@eltima.com